Za nieco ponad miesiąc będziemy świętować nasze 3 urodziny i początek czwartego roku działań! Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości powstała w lutym 2020 roku, aby wspierać region Wielkopolski Wschodniej w procesie Sprawiedliwej Transformacji i przygotowywania się na nadchodzącą przyszłość. Z tej okazji przedstawiamy Wam infografikę, w której podsumowaliśmy krótko minione lata i prezentujemy nasze cele na 2023 rok.

[Poniżesz kilka słów więcej o każdym z lat]

Infografika. FIZP 2020-2023. Opracowanie własne.

Pierwszy rok (2020) funkcjonowania Fundacji był dla nas czasem nie tylko rozpędu, jako organizacji, ale przede wszystkim próbą naszkicowania dobrych ram dla procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Było to zaledwie rok przed planowanym startem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST), więc zależało nam bardzo, aby zacząć “z wysokiego C” (dziś już wiemy, że procedury się opóźniły z przyczyn zewnętrznych i FST wciąż nie wystartował). To, czym zajęliśmy się na wstępie, dotyczyło głównie zdefiniowania głównych grup interesariuszy procesu i zadbanie o ich udział w debacie publicznej i pracach koncepcyjnych, za które oficjalnie jako lider procesu odpowiada Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (ARR). Propagowaliśmy także wiedzę na temat procesu, uczestniczyliśmy w wydarzeniach i konferencjach branżowych, włączaliśmy się do wszystkich prac na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, które dotyczyły Sprawiedliwej Transformacji.

W kolejnym roku (2021) nasze działania skupiły się na aktywnej współpracy przy przygotowaniu niezbędnych w procesie dokumentów. Włączyliśmy się w prace grup roboczych (utworzonych przy ARR), których celem było wypracowanie rekomendacji do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, Koncepcji Sprawiedliwej TransformacjiStrategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Prowadziliśmy też dalsze działania edukacyjne i budujące społeczność interesariuszy procesu, dzięki obecności w projekcie “Odnawialne, Zrównoważone, Oddolne – Laboratorium Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach węglowych“.

Miniony rok (2022) upłynął nam pod hasłem wspierania pracowników sektora górniczego w Wielkopolsce Wschodniej. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Rady Pracowników KWB Konin, związków zawodowych, ARR, ZEPAKu oraz innych organizacji społecznych i partnerów głośno zaczęto mówić o potrzebie pilnego wsparcia tej grupy mieszkańców regionu. Nasze wspólne działania przyniosły konkretne efekty: pojawiły się trzy propozycje fiszek projektowych (w tym oddolna fiszka Pracownicze Centrum Wsparcia, którą stworzyliśmy z Radą Pracowników KWB), doraźne środki na wsparcie wyasygnowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a także rekomendacje i analizy Banku Światowego, które dały podwaliny pod przygotowanie szerokiego regionalnego konsorcjum mającego zabezpieczyć interesy pracowników w kompleksowym programie do FST.

Po tak intensywnym czasie nasz apetyt na działania jeszcze bardziej rośnie, dlatego na 2023 rok szykujemy nowy szereg tematów, którymi będziemy się zajmować. Od lipca rozpoczynamy drogę do neutralności Wielkopolski Wschodniej w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL, gdzie będziemy odpowiadać za edukację w zakresie elektromobilności, eko-doradztwo oraz udzielanie informacji o eko-funduszach.

Przyszłość, na którą szykujemy się wspólnie nie będzie mogła się udać, jeśli nie zadbamy w odpowiednim zakresie o przygotowanie na nią najważniejszej grupy – młodych mieszkańców regionu. Dlatego w 2023 chcemy jako Fundacja zintensyfikować nasze projekty edukacyjne i rozwojowe skierowane do młodych i reaktywować po kilku miesiącach przerwy Restart Lab 2.0 w zmienionej formule.

Ostatnim, ale wcale nie najmniej ważnym działaniem będzie współpraca na rzecz utworzenia Parku Maszyn w Kleczewie, którą rozpoczęliśmy jeszcze w zeszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że jesienią 2023 możemy być świadkami wyjątkowego dla historii regionu i dziedzictwa industrialnego wydarzenia – wyprowadzenia koparki Dolores z odkrywki Jóźwin.

Bądźcie z nami, śledźcie i wspierajcie proces Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej!

Agata Kuźmińska