Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości (FIZP) jest w gronie organizacji pozarządowych z Wielkopolski, które będą monitorować Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Wschodniej (w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach prac Komitetów Monitorujących!

Reprezentantami zgłoszonymi przez FIZP będą działający wspólnie z nami w temacie Sprawiedliwej Transformacji Miłosława Stępień (doświadczona aktywistka lokalna, była prezeska Stowarzyszenia Akcja Konin, koordynatorka i specjalistka ds. Sprawiedliwej Transformacji na obszarze Europy Centralnej i Wschodniej w CEE Bankwatch) oraz Krzysztof Pietruszewski (aktywista specjalizujący się w jawności życia społecznego, redaktor portalu konin.mamprawowiedziec.pl).

Już nie możemy doczekać się rozpoczęcia prac! Nie ma dla nas nic ważniejszego niż realny wpływ na kształtowanie przyszłości za pośrednictwem naszego lokalnego doświadczenia.

Będziemy na bieżąc o informować o wynikach naszych działań w tym zakresie! Do usłyszenia!