Rządowy program „Mój elektryk” skierowany jest do wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych – zarówno osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji. Celem programu jest realizowanie dopłat do aut o napędzie zeroemisyjnym.

Program „Mój elektryk”, który wystartował w 2023 roku i skierowany jest do wszystkich kierowców, którzy chcą kupić samochód elektryczny. Wnioski składać mogą:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • firmy, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Warunki wsparcia nie różnią się w zależności od formy finansowania.

Dotacją z programu „Mój elektryk” objęte są tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie zostały przed zakupem zarejestrowane i które nie mają przebiegu większego niż 50 km. Chodzi wyłącznie o pojazdy zeroemisyjne wykorzystujące do napędu energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w znajdujących się w nich ogniwach paliwowych.

Z programu „Mój elektryk” skorzystać mogą również osoby, które kupiły lub chcą kupić samochód elektryczny, wykorzystując umowę leasingu. W tym wypadku należy złożyć odpowiedni wniosek, a sprawą zajmie się Bank Ochrony Środowiska. Wnioski znajdą Państwo TUTAJ

Dopłaty skierowane są również – poza autami osobowymi – do właścicieli pojazdów zeroemisyjnych z kategorii M1 (do przewozu nie więcej niż ośmiu osób) oraz N1 (dostawcze do masy 3,5 tony). Dofinansowanie pozwala na obniżenie miesięcznej raty o 500-600 zł.

Ustawowo ustalono progi cenowe i warunki dofinansowania dla leasingobiorców, którzy chcą skorzystać z programu „Mój elektryk”. Oto obowiązujący obecnie podział:

  • 225 tys. zł netto dla podatników VAT, którzy będą wykorzystywać samochód elektryczny wyłącznie w celach firmowych,
  • 201 tys. 793 zł netto dla podatników VAT, którzy będą korzystać z pojazdu elektrycznego także prywatnie,
  • 225 tys. zł brutto dla organizacji niebędących podatnikami VAT.

Dopłaty z programu „Mój elektryk” są stałe, ale różnią się w zależności od konkretnej sytuacji – inaczej pochodzi się do wniosków osób fizycznych, a inaczej do podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Dopłata może wynosić od 18 750 zł do nawet 70 tysięcy zł.

W przypadku osób fizycznych, które starają się o dopłatę z programu, możliwości są dwie – dopłata w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł (ta druga tylko w przypadku, gdy wnioskodawca ma Kartę Dużej Rodziny).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wnioskodawców, którzy nie są osobami fizycznymi. Wówczas dotację wylicza się na podstawie deklarowanego średniego przebiegu – waha się ona od 18 750 zł do 27 000 zł. W przypadku elektrycznych samochodów dostawczych dotacja wynieść może od 50 do 70 tysięcy zł – tutaj również decydujący jest deklarowany przebieg.

Źródło: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie