Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rozwój tego obszaru wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, ale także innowacyjnych rozwiązań zmieniających zależność Polski od światowych surowców i konkurencyjność przemysłu. Dalsze prowadzenie prac w tym obszarze będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również całą gospodarkę.

Plan na 2050 jest następujący:

 1. w segmencie aut napędzanych energią elektryczną:
  •  po drogach poruszać się będzie 1 mln pojazdów elektrycznych,
 2. w segmencie aut napędzanych gazem ziemnym w postaci CNG:
  • po drogach poruszać się będzie 54 tys. pojazdów, 
  • będą  dostępne 32 punkty ładowania wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 3. w segmencie aut zasilanych LNG:
  • po drogach poruszać się będzie 3 tys. pojazdów 
  • powstanie 14 punktów tankowania LNG wzdłuż sieci bazowej TEN-T,
 4. będą funkcjonować instalacje do bunkrowania statków LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Więcej informacji jest zawarte w PDF, przygotowanym przez Ministerstwo. Do ściągnięcia TUTAJ

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/elektromobilnosc