O nas

Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości została założona w 2020 roku, aby wspierać region Wielkopolski Wschodniej w procesie wielkich zmian – projektowania nieuchronnej przyszłości “po węglu” i działania w zakresie innowacji społecznych.

Wspieramy region Wielkopolski Wschodniej w Sprawiedliwej Transformacji i poszukiwaniu nowych scenariuszy i ścieżek rozwoju.

Wyzwania rozwojowe, z którymi od lat boryka się ta część Wielkopolski, ale także wyjątkowa możliwość zareagowania w sposób zaplanowany, skłoniły nas do sprofesjonalizowania swoich działań i z niezależnych aktywistów miejskich staliśmy się jedyną na tym obszarze, lokalną organizacją pozarządową skupioną na temacie transformacji regionu. 

Współpracujemy z interesariuszami procesu, próbując wypracować najlepszy model rozwoju regionu, korzystając z najlepszych praktyk i próbując wydobyć lokalne potencjały.

Naszymi działaniami chcemy dążyć do budowania zielonej przyszłości, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwych interwencji w aspektach społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

"Dzielimy się tym, co mamy najlepsze - naszymi pomysłami, wiedzą i pasją. Zależy nam na rozwoju i przyszłości, bo sami jesteśmy mieszkańcami regionu - tu się urodziliśmy, wychowaliśmy i tu jest nasze miejsce."
Agata Kuźmińska
Prezeska Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości