Reboost

sierpień 2020 - grudzień 2022

Reboost: napędzamy obszary wydobycia węgla brunatnego

Międzynarodowy projekt mający na celu wsparcie interesariuszy w odkrywaniu nowych możliwości ekonomicznych i w ostatecznym odejściu od wydobycia węgla na rzecz zrównoważonego rozwoju i porównanie sytuacji i stanu transformacji w trzech europejskich regionach wydobycia węgla brunatnego (Łużyce w Niemczech, Wielkopolska Wschodnia w Polsce i Gorj w Rumunii).

OPIS PROJEKTU

Projekt “Reboost: napędzamy obszary wydobycia węgla brunatnego” ma na celu zaangażowanie lokalnych interesariuszy w trzech europejskich regionach górniczych i wzmocnienie ich pozycji w celu opracowania zrównoważonych strategii w ramach Europejskiego Planu Inwestycyjnego Zielonego Ładu i Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji.  

W ramach projektu zostanie opracowane narzędzie do symulacji online, które zostanie wykorzystane do zaangażowania interesariuszy z trzech europejskich regionów węgla brunatnego: Łużyc w Niemczech, Wielkopolski Wschodniej w Polsce i Gorj w Rumunii. Wraz z zainteresowanymi stronami z regionów badamy polityczne, społeczno-ekonomiczne i geograficzne cechy obszarów węglowych. Ponadto, wykorzystując narzędzie do symulacji online, angażujemy i umożliwiamy lokalnym interesariuszom badanie i projektowanie alternatywnych ścieżek przyszłości, które byłyby dopasowane do regionów. Oprócz narzędzia online wykorzystujemy także platformy wymiany online, aby ułatwić wzajemne uczenie się i zagwarantować udane rozpowszechnianie innowacji we wspomnianych regionach. Projekt skupił się również na zbadaniu możliwości faktycznej realizacji rokujących opcji rozwoju regionów. 

W czasie trzyletniego projektu (2020 – 2022) praca została podzielona na trzy bloki tematyczne koncentrujące się na różnych aspektach transformacji regionów: 

1. Rok 2020

Rozwijanie wspólnego zrozumienia regionalnego ekosystemu

2. Rok 2021

Rozumienie barier odchodzenia od węgla i identyfikację sposobów poradzenia sobie z nimi

3. Rok 2022

Rozwijanie nowych możliwości gospodarczych w regionach

ELEMENTY PROJEKTU

1. Rok 2020

Wywiady z lokalnymi interesariuszami
+
Warsztat "Symulacja Przyszłości"

2. Rok 2021

Warsztat "Symulacja Przyszłości"
+
Konsultacje eksperckie/
Case Study

3. Rok 2022

Etap w trakcie realizacji.
Działania będą prowadzone w najbliższym czasie.

Wywiady z lokalnymi interesariuszami

Warsztat "Symulacja Przyszłości"

Celem warsztatu opartego na symulacji było wsparcie lokalnej społeczności w refleksji na temat kształtu regionu dziś oraz w perspektywie 10- i 20-letniej poprzez narzędzia wizualne. Podczas warsztatu grupy około 20-30 osobowe, składające się z lokalnych interesariuszy o różnym doświadczeniu, spotkały się online, aby omówić priorytety i wyzwania regionu odchodzącego od wydobycia węgla brunatnego. Warsztat dostarczył informacji o konkretnych pozycjach interesariuszy, przestrzeniach do negocjacji, wzajemnych spostrzeżeniach, miał także na celu identyfikację narzędzi przydatnych do kolejnych dyskusji. Zadaniami warsztatu były:  

  • Opracowanie, zwizualizowanie i omówienie kształtu przyszłości regionu oraz ścieżek transformacji.

  • Stworzenie przestrzeni do dialogu między interesariuszami, ze wsparciem moderatorów.

  • Generowanie i przetestowanie strategii dojścia do nowych źródeł energii  Pomoc w doświadczeniu i zrozumieniu złożoności procesu i zmian .

  • Przekazanie wiedzy o tym jak zintegrować innowacje technologiczne i innowacje społeczne.

  • Zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń między trzema regionami.

Konsultacje eksperckie / Case Study

Przeprowadzenie badania Mental Landscape