Plener rzeźbiarski

kwiecień 2021 - październik 2021

W Restart Labie odbył się pierwszy plener rzeźbiarski zainspirowany tradycją plenerów “Aluminium-Konin”, które od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia były jedną z wizytówek Konina.

OPIS PROJEKTU

Pierwszy plener rzeźbiarski w Koninie odbył się w 1976 roku ze wspólnej inicjatywy rzeźbiarza Giotta Dimitrowa, doktora Andrzeja Nowaka, ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz zarządu Huty Aluminium. Głównym materiałem twórczym zajęć rzeźbiarskich było aluminium, ze względu na rozbudowę wspomnianej Huty, jednego z większych zakładów pracy na terenie naszego miasta, Wydarzenie to skupiało artystów z całej Polski, podnosząc walory kulturalne oraz edukacyjne miasta przemysłowego jakim był Konin.  

Inspirując się tą częścią miejskiej historii, zaplanowaliśmy dwutygodniowe warsztaty rzeźbiarskie dla uczniów szkół plastycznych, studentów, oraz osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, ale i tych, które chciały poznać  sekrety dziedziny sztuki, jaką jest rzeźba.  

Warsztaty były połączone ze zwiedzaniem Konina oraz regionu, w zamyśle natchnięcia twórczości uczestników historią, geografią, czy życiem codziennym  miasta. Plener łączył w sobie wiele aspektów: warsztaty dla rzeźbiarzy i popularyzację rzeźby wśród odbiorców, spotkania dla mieszkańców miasta i warsztaty plastyczne dla dzieci. Projekt zamykała wystawa, na której zaprezentowane zostały rzeźby, makiety, rysunki i zdjęcia, które powstały podczas warsztatów. 

Dużym walorem projektu był jego uniwersalny charakter. Wydarzenie było atrakcyjne zarówno dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak i seniorów. Rzeźba plenerowa to dziedzina sztuki nastawiona na odbiór społeczny – nie jest hermetyczną dyscypliną, a podobne obiekty cieszą się uznaniem mieszkańców miast. 

ELEMENTY PROJEKTU

Cykl spotkań warsztatowych

Wystawa poplenerowa

Działania towarzyszące, czyli warsztaty plastyczne dla dzieci

PARTNERZY