Sprawiedliwa Transformacja na Śląsku

lipiec 2021 - maj 2022

Międzyregionalny projekt wspierający zaangażowanie społeczne i partycypację w procesie sprawiedliwej transformacji regionów.

Największym problemem klimatycznym w Polsce jest energetyka oparta na węglu i to, jak od niej odejść, nie pozostawiając za sobą 80 tys. osób pracujących w tej branży. Istnieje wiele pomysłów, jak możemy to zrobić. Powstaje Fundusz Just Transition, który ma być wykorzystywany przez ludzi, a nie przez rząd.

OPIS PROJEKTU

Projekt skupiał się na zaangażowaniu osób zawodowo związanych z przemysłem węglowym w proces konsultacji społecznych, w celu stworzenia platformy do debaty na temat Sprawiedliwej Transformacji Węglowej (Just Transition) w Polsce.  

Zadanie realizowaliśmy w dwóch regionach górniczych: w Rudzie Śląskiej (Śląsk) oraz w Koninie (Wielkopolska Wschodnia). Wykorzystując metodologię organizowania społeczności lokalnej, oprócz spotkań konsultacyjnych przygotowaliśmy trzy festyny edukacyjno-rekreacyjne dla lokalnych społeczności. Zależało nam, aby podczas wszystkich spotkań projektowych brały w nich udział różne grupy społeczne, w tym związki zawodowe górników, które mogą postrzegać nasze działania jako zagrożenie dla swoich interesów. 

Poprzez dotarcie do społeczności górniczej na Śląsku chcemy budować jej świadomość na temat SJT i tego, jakie możliwości stwarza Unia Europejska w ramach tego funduszu, przeprowadzając między innymi wzorcowe konsultacje społeczne, aby poznać jej potrzeby i opinie na temat oczekiwanego przebiegu transformacji. Dlatego skupiliśmy się na Rudzie Śląskiej, jedynym mieście, które nie wysłało do UE żadnego planu zamknięcia kopalni, oraz na Koninie, który ma plan, ale nie jest on wystarczająco szeroko rozpowszechniany. 

ELEMENTY PROJEKTU

Spotkania konsultacyjne

Spotkania
0
Uczestników
0
Ekspertów
0
Moderatorów
0

Festyny Ekologiczne

Festyny ekologiczne (jeden na Śląsku, dwa w Koninie z honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina) były zorganizowane przez lokalnych liderów oraz ekspertów w celu porozmawiania i poznania społeczności, zaznajomienia się z jej obawami oraz potrzebami dotyczącymi przemysłu węglowego i procesu transformacji. 

Rekomendacje

Stworzenie rekomendacji wypracowanych na podstawie procesu konsultacji społecznych. 

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna ze Śląska do Konina mająca na celu zaznajomienie się z tym jak lokalna społeczność radzi sobie ze społeczną stroną Just Transition oraz przedstawienie rekomendacji w publicznej debacie.

Przewodnikiem był Mariusz Harmasz.

PARTNERZY

Instytut Zielonej Przyszłości