Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej

Reboost

Napędzamy obszary wydobycia węgla brunatnego

Międzynarodowy projekt mający na celu wsparcie interesariuszy w odkrywaniu nowych możliwości ekonomicznych i w ostatecznym odejściu od wydobycia węgla na rzecz zrównoważonego rozwoju...

Czytaj więcej

Sprawiedliwa Transformacja na Śląsku

Przez modelowe konsultacje społeczne i organizowanie społecznościowe

Międzyregionalny projekt wspierający zaangażowanie społeczne i partycypację w procesie sprawiedliwej transformacji regionów...

Czytaj więcej

Rozmowy o Wielkopolsce Wschodniej

W ramach naszych działań dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Czytaj więcej

OZO Lab

OZO (Oddolne, Zrównoważone, Odnawialne) Laboratorium Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach węglowych 

Wsparcie procesu planowania i wdrażania zmian na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w dwóch regionach węglowych...

Czytaj więcej

Kalendarium TWW

Oficjalne wydarzenia/działania w ramach Transformacji Wielkopolski Wschodniej, w których braliśmy udział

Czytaj więcej