Kalendarium STWW

Oficjalne wydarzenia oraz działania w ramach Sprawiedliwej Transformacji,
w których braliśmy udział

Dołączamy do prac grup roboczych powołanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w S.A. w Koninie

W audycji radiowej pt. "Halo tu Ziemia" w Halo.Radio mówimy na temat Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Dołączamy do apelu organizacji pozarządowych i przedstawicieli regionów górniczych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie włączenia partnerów społecznych w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Bierzemy udział w spotkaniu roboczym z Wicepremier Jadwigą Emilewicz w sprawie Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Bierzemy udział w spotkaniu Okrągłego Stołu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Przedstawienie prezentacji na temat lokalnego kontekstu transformacji

Bierzemy udział w pierwszym i drugim posiedzeniu prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Przystępujemy do regionalnego Porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej zawiązanego z inicjatywy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Bierzemy udział w zdalnym posiedzeniu Platformy Regionów w Procesie Transformacji, powstałej z inicjatywy Komisji Europejskiej

Bierzemy udział w trzecim i czwartym posiedzeniu prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Dołączamy do Europejskiej Sieci organizacji EUROPE BEYOND COAL 

Bierzemy udział w piątym i szóstym posiedzeniu prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Bierzemy udział w siódmym posiedzeniu prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Bierzemy udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji i Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie prezentacji Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Bierzemy udział w posiedzeniu Parlamentarnym pt. “Szanse i zagrożenia wynikające z transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”. Było to spotkanie dotyczące udziału i roli gmin Wielkopolski Wschodniej, zorganizowane przez ARR S.A. w Koninie oraz biuro poselskie Tomasza Nowaka, posła Wielkopolski Wschodniej w Parlamencie RP 

Dołączamy do stanowiska organizacji pozarządowych do Ministerstwa Klimatu w sprawie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Bierzemy udział w ósmym posiedzeniu prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Organizujemy i uczestniczymy w trójstronnym spotkaniu roboczym między Stroną Społeczną, Przedstawicielami Pracowników KWB Konin oraz Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w sprawie postulatów pracowniczych do tworzącego się Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Bierzemy udział w spotkaniu Misji Banku Światowego “Support to Energy Transition in Coal Regions of Poland” w sprawie technicznego wsparcia procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Udział w spotkaniu warsztatowym organizowanym w ramach prac PwC (PricewaterhouseCoopers), związanym ze wsparciem doradczym w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Dołączamy do stanowiska organizacji pozarządowych kierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie procesu partycypacji przy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Współorganizujemy debatę online środowisk pracowniczych sektora energetycznego z polskich regionów węglowych “Przyszłość kopalni oczami związkowców”

Bierzemy udział w spotkaniu z Bankiem Światowym pt. “Sprawiedliwa Transformacja - dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego” realizowanego w związku z technicznym wsparciem procesu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Bierzemy udział w procesie konsultacji publicznych finalnej wersji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej opracowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie

Bierzemy udział w spotkaniu z Ambasador Wielkiej Brytanii Panią Anną Clunes w Koninie w związku z przygotowaniami do COP 26 i podpisaniem przez Wielkopolskę Wschodnią akcesu do porozumienia “Powering Past Coal Alliance”

Bierzemy udział w spotkaniu z Anną Bjerde - wiceprezydent Banku Światowego - w sprawie wsparcia Wielkopolski Wschodniej w Procesie Transformacji. Przedstawiamy perspektywy strony społecznej na transformację i przekazujemy fiszkę społeczno-pracowniczą opracowaną do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Jesteśmy prelegentem podczas konferencji „Efektywne technologie energetyczne w rozwoju Wielkopolski Wschodniej” w Koninie

Bierzemy udział w spotkaniu z europosłem Leszkiem Millerem w sprawie wsparcia Wielkopolski Wschodniej w Procesie Transformacji. Celem spotkania było przedstawienie perspektywy strony społecznej na transformację i przekazanie fiszki społeczno-pracowniczej opracowanej do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Moderujemy panel dyskusyjny podczas konferencji IV Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Koninie

Dołączamy do deklaracji organizacji pozarządowych z Polski, Niemiec i Francji pt. “30 lat Trójkąta Weimarskiego: Czas na współpracę na rzecz zielonej transformacji“ skierowanej do Premiera, Ministra Klimatu i Środowiska oraz do Ministra Spraw Zagranicznych przed Szczytem Unii Europejskiej “Fit for 55"

Dołączamy do stanowiska organizacji pozarządowych kierowanego do ministerstw w sprawie poparcia pomysłu utworzenia Agencji Sprawiedliwej Transformacji

Bierzemy udział w wyjazdowym posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji w Jastrzębiu Zdroju

Bierzemy udział w spotkaniu inauguracyjnym dotyczącym prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej przygotowywanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie