Rozmowy o WW

Podczas wymienionych wydarzeń byliśmy:

Lekcje dla Bełchatowa

Warsztat ekspercki i konsultacje pt. “Jak przygotować projekty do absorbcji środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”

Webinar online

pt. “Wielkopolski Kontekst Sprawiedliwej Transformacji” zorganizowany przez Polską Zieloną Sieć w ramach grupy Transformers.pl 

Debata online

pt. “Sprawiedliwa Transformacja po polsku?”

Konsultacja dokumentu końcowego

pt. “Propozycje rekomendacji dla obszaru Sprawiedliwa Transformacja” opracowanego w ramach prac Grupy Eksperckiej ‘Sprawiedliwa Transformacja’ działającej pod kierownictwem Profesora Adama Drobniaka w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu 

Film dokumentalny

 pt. “Sprawiedliwa Transformacja w Wielkopolsce Wschodniej” autorstwa CEE Bankwatch

Badanie społeczne

“Climate Innovators –Mapping in Central and Eastern Europe” – badanie środowiska działającego na rzecz Sprawiedliwej Transformacji regionów węglowych opracowane przez Ashoka i EIT Climate KIC

Wywiad

pt. “Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – wiele niewiadomych, Wielkopolska Wschodnia robi swoje” na łamach portalu teraz-środowisko.pl

Semestr z BoMiasto 2

Wykład online pt. “Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Historia kampanii regionalnej” 

Webinarium

“Zmiana klimatu w oczach Europejczyków i Amerykanów. Percepcja, wiedza, gotowość do działania” zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych

Debata online

pt. “Europejski Zielony Ład w kontekście jakości życia i praw człowieka” zorganizowana przez REV Institute 

Konferencja

pt. „Ku przyszłości…” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, inaugurująca cykl spotkań pt. „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” 

Publikacja

pt. “Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje” autorstwa Emilii Ślimko ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacji Otwarty Plan 

Debata online

pt. „Sprawiedliwa Transformacja” zorganizowana przez medium Rzeczpospolita

Audycja radiowa

“Foresight jak może pomóc miastom i mieszkańcom” wprogramie “Pierwszę Słyszę” w Czwórka Polskie Radio

Wywiad

pt. “Foresight Miejski. O projektowaniu przyszłości miast”, który realizowany był jako część cyklu wydarzeń dla  Urban Lab Gdynia pt.  “Żyj dobrze w mieście”, w którym poruszone były kwestie otaczającej nas przestrzeni.