Wydarzenia TWW

2020

Maj

Bierzemy udział w audycji radiowej “Halo tu Ziemia” w Halo.Radio na temat Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Dołączamy do Apelu organizacji pozarządowych i przedstawicieli regionów górniczych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie włączenia partnerów społecznych w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Czerwiec

Dołączamy do Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej, a tym samym do prac grup roboczych powołanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Bierzemy udział w posiedzeniach prac lokalnych grup roboczych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie. Odbyło się osiem posiedzeń na przełomie roku 2020.

Bierzemy udział w procesie konsultacji publicznych i zgłoszenie uwag do koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej opracowanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Dołączamy do Apelu organizacji pozarządowych w sprawie otwartego dostępu do danych z sektora energetyki i górnictwa

Bierzemy udział w spotkaniu roboczym z Wicepremier Jadwigą Emilewicz w sprawie Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Bierzemy udział w spotkaniu Okrągłego Stołu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Przedstawienie prezentacji na temat lokalnego kontekstu transformacji

Lipiec

Bierzemy udział w zdalnym posiedzeniu Platformy Regionów w Procesie Transformacji, powstałej z inicjatywy Komisji Europejskiej

Sierpień

Dołączamy do Europejskiej Sieci organizacji EUROPE BEYOND COAL

Październik

Uczestniczymy w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji i Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie prezentacji Koncepcji Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Grudzień

Dołączamy do stanowiska organizacji pozarządowych do Ministerstwa Klimatu w sprawie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji